The Japan Neuroscience Society is…

The Japan Neuroscience Society (JNS) is an academic organization of scientists who study the brain and nervous system and wish to publish their findings in order to promote the welfare and culture of humans. The Society holds annual scientific meetings to provide a forum in which society members can present their findings, exchange information and establish new collaborations. The Society also publishes an international academic journal, Neuroscience Research, to report their findings to neuroscientists worldwide.

  Regular Issue: Volume 137
  

Advance Online Publication
Naoya Takahashi
Dmitry Lyamzin, Andrea Benucci
Libin Liao, Xueqin Wang, Xueping Yao, Bin Zhang, Lihong Zhou, Jufang Huang
Takashi Hosaka, Takenari Yamashita, Sayaka Teramoto, Naoki Hirose, Akira Tamaoka, Shin Kwak
Matthew J. Geden, Selena E. Romero, Mohanish Deshmukh
Ayako Kato, Yasuaki Tatsumi, Hideji Yako, Kazunori Sango, Tatsuhito Himeno, Masaki Kondo, Yoshiro Kato, Hideki Kamiya, Jiro Nakamura, Koichi Kato
Yuta Senzai
Yoko Yazaki-Sugiyama
Hongsun Park, Haruko Miyazaki, Tomoyuki Yamanaka, Nobuyuki Nukina
M. Pardo, Y. Cheng, Y.H. Sitbon, J.A. Lowell, S.F. Grieco, R.J. Worthen, S. Desse, A. Barreda-Diaz
Hiromasa Takemura, Franco Pestilli, Kevin S.Weiner
Kentaro K. Ishii, Kazushige Touhara
Yuki Tanimoto, Koutarou D. Kimura
Kanako Kitagawa, Taku Nagai, Kiyofumi Yamada
Bok Eum Kang, Sungmoo Lee, Bradley. J. Baker
Lei Wang, Michael Chopp, Alexandra Szalad, XueRong Lu, Mei Lu, Talan Zhang, Zheng Gang Zhang
Raphael Fabricio de Souza, Silvia Regina Arruda de Moraes, Ricielle Lopes Augusto, Aristela de Freitas Zanona, Dihogo Matos, Felippe J. Aidar, Belmira Lara da Silveira Andrade-da-Costa
Yusuke Seto, Mototsugu Eiraku
Chisato Wakabayashi, Hiroshi Kunugi
Sandip Koley, Meir Rozenbaum, Mike Fainzilber, Marco Terenzio
Simon Thibault, François Hug, Thibault Deschamps
Yuki Kurauchi, Yuko Yoshimaru, Yuto Kajiwara, Taishi Yamada, Keigo Matsuda, Akinori Hisatsune, Takahiro Seki, Hiroshi Katsuki
Yuriko Tatsumi, Naoto Matsumoto, Noriko Iibe, Natsumi Watanabe, Tomohiro Torii, Kazunori Sango, Keiichi Homma, Yuki Miyamoto, Hiroyuki Sakagami, Junji Yamauchi
Li-Foong Yoong, Yun-Jin, Pai Adrian W. Moore
Joo-Yeong Jeon, Eun-Shil Lee, Eun-Bee Park, Chang-JinJeon
Chiaki Kobayashi, Kazuki Okamoto, Yasuhiro Mochizuki, Hidetoshi Urakubo, Kenta Funayama, Tomoe Ishikawa, Tetsuhiko Kashima, Ayako Ouchi, Agnieszka F. Szymanska, Shin Ishii, Yuji Ikegaya
Shumaia Parvin, Renoma Takeda, Yu Sugiura, Makiko Neyazaki, Terukazu Nogi, Yukio Sasaki
Tatsumi Hirata, Lena Iwai
Toshiro Iwagawa, Sumiko Watanabe
Nobuhiro Kurabayashi, Minh Dang Nguyen, Kamon Sanada
Ryoichiro Kageyama, Hiromi Shimojo, Toshiyuki Ohtsuka
Goichi Miyoshi
Kelly Kawabata Galbraith, Mineko Kengaku
Ayano Kawaguchi
Tsukasa Kamigaki
Makoto Sato, Tetsuo Yasugi, Olena Trush
Xiuwen Jiang, Takao Imai, Tomoko Okumura, Yumi Ohta, Yasuhiro Osaki, Takashi Sato, Hidenori Inohara
Hironori Nakatani, Sera Muto, Yulri Nonaka, Tomoya Nakai, Tomomi Fujimura, Kazuo Okanoya
Fuminori Saitoh, Hiroko Hagiwara, Shuji Wakatsuki, Toshiyuki Araki
Yurika Numata-Uematsu, Shuji Wakatsuki, Seiichi Nagano, Megumi Shibata, Kazuhisa Sakai, Noritaka Ichinohe, Katsuhiko Mikoshiba, Toshio Ohshima, Naoya Yamashita, Yoshiro Goshima, Toshiyuki Araki
Nobuhiko Ohno, Kazuhiro Ikenaka
Sumiko Kiryu-Seo, Hiroshi Kiyama
Naruhito Hironaga, Takahiro Kimura, Takako Mitsudo, Atsuko Gunji, Makoto Iwata
Hiroka Sabu, Tomoyo Morita, Hideyuki Takahashi, Eiichi Naito, Minoru Asada
Si Wei Wang, Bo Xu Ren, Feng Qian, Xue Zhi Luo, Xi Tang, Xiao Chun Peng, Jiang Rong Huang, Feng Ru Tang
Suguru Takagi, Akinao Nose
Ai-Ping Yu, Yan-Qun Qiu, Jie Li, Yun-Dong Shen, Xiao-Min Wang, Meng Cong, Qian-Ru He, Qing-zhong Chen, Fei Ding, Yu-Dong Gu, Jian-Guang Xu, Su Jiang, Wen-Dong Xu
Hiroshi Makino
Nobuyoshi Matsumoto, Takuma Kitanishi, Kenji Mizuseki
Vladislav Myrov, Alexey Sedov, Ekaterina Salova, Alexey Tomskiy, Elena Belova
Tang Li, Haiyun Wang, Jinxin Wang, Yimeng Chen, Chenyi Yang, Mingshu Zhao, Guolin Wang, Zhuo Yang
Shuko Takeda
Matthieu Hein, Jean-Pol Lanquart, Gwénolé Loas, Philippe Hubain, Paul Linkowski
Toshiyuki Araki, Shuji Wakatsuki
Charlotte Héricé, Amisha Patel, Shuzo Sakata
Tsukasa Kamigaki
Shisei Tei, Jukka-Pekka Kauppie, Junya Fujino, Kathryn F. Jankowski, Ryosaku Kawada, Toshiya Murai, HidehikoTakahashi
Suping Cai, Kexin Huang., Yafei Kang, Yuanyuan Jiang, Karen M.von Deneen, Liyu Huang
Shogo Tanabe, Toshihide Yamashita
Jun Nishiyama
Yo Sasaki
Masaki Takeda
Takenari Yamashita, Shin Kwak
Jingwei Shang, Toru Yamashita, Yun Zhai, Yumiko Nakano, Ryuta Morihara, Xianghong Li , Feng Tian, Xia Liu, Yong Huang, Xiaowen Shi, Kota Sato, Mami Takemoto, Nozomi Hishikawa, Yasuyuki Ohta, Koji Abe
S. Hidaka, Y. Kanai, S. Takehana, Y. Syoji, Y. Kubota, N. Uotsu, K. Yui, Y. Shimazu, M. Takeda
Feifei Guo, Luo Xu, Shengli Gao, Xiangrong Sun, Nana Zhang, Yanling Gong
Naoya Murao, Shuzo Matsubara, Taito Matsuda, Hirofumi Noguchi, Tetsuji Mutoh, Masahiro Mutoh, Haruhiko Koseki, Masakazu Namihira, Kinichi Nakashima
Tianxiang Huang, Lena H. Nguyen, Tiffany V. Lin, Xuan Gong, Longbo Zhang, Gi Bum Kim, Matthew R. Sarkisian, Joshua J. Breunig, Angelique Bordey
Tianxiang Huang, Lena Nguyen, Tiffany V. Lin, Xuan Gong, Longbo Zhang, Gi Bum Kim, Matthew R. Sarkisian, Joshua Breunig, Angelique Bordey
Takuya Sasaki
Ryosuke Morinaga, Nobuaki Nakamuta, Yoshio Yamamoto
Masanori Ishiguro, Suguru Kobayashi, Kiyoji Matsuyama, Takashi Nagamine
Yiping Ding, Jinhong Qian, Haiying Li, Haitao Shen, Xiang Li, Yan Kong, Zhuan Xu, Gang Chen
Hongwei Guo, Deyu Xia, Shaohua Liao, Bing Niu,Jigang Tang, Huaiqiang Hu, Hairong Qian, Bingzhen Cao
Qing-Ying Liu, Wen Chen, Shuang Cui, Fei-Fei Liao, Ming Yi, Feng-Yu Liu, You Wan
Hiroki Umeshima, Ken-ichi Nomura, Shuhei Yoshikawa, Marcel Hörning, Motomu Tanaka, Shinya Sakuma, Fumihito Arai, Makoto Kaneko, Mineko Kengaku
Masahide Nakajo, Naohiro Uezono, Hideyuki Nakashima, Hidenori Wake, Setsuro Komiya, Masahiro Nishibori, Kinichi Nakashima
Masataka Wada, Masaru Mimura, Yoshihiro Noda, Shotaro Takasu, Eric Plitman, Makoto Honda, Akiyo Natsubori, Kamiyu Ogyu, Ryosuke Tarumi
Stuart A. McCaughey
Takahiro Noda, Hirokazu Takahashi

[Search]  For Undergrads/Grads  Grants/Fellowships
  Open Positions  Call for Applicants

2018.11.22
Postdoc position available in developmental neurobiology labs in Washington, DC
2018.11.19
Postdoctoral position to study visual neuroscience at EMBL Rome
2018.11.16
Researcher Position in the Graduate School of Medicine, Osaka University
2018.11.09
POSTDOCTORAL FELLOW – US National Institute on Drug Abuse (NIDA), National Institutes of Health (NIH)
2018.11.02
Call for Applications: Toshihiko Tokizane Memorial Award for Excellent Graduate Study in Neuroscience
2018.10.30
Postdoctoral Position: Molecular and cellular neuroscience
2018.10.09
Tenure-track Research Assistant Professor position at
Institute for Comprehensive Medical Science (ICMS),
Fujita Health University
2018.10.04
RIKEN Center for Brain Science
Recruitment of new faculty positions (Principal Investigator position)
2018.10.03
IRCN Project Professor (Assistant, Associate, or Full level)
2018.09.28
BrainsCAN Postdoctoral Fellowship Opportunity
2018.09.26
Postdoctoral position-Genetic analysis of protein hunger at University of California, San Francisco
2018.09.06
Postdoc position at Nanyang Technological University in Singapore
2018.09.03
Postdoctoral/Research Associate positions at Department of Neuroscience,
UT Southwestern Medical Center at Dallas, Texas, USA.
2018.08.29
Call for Nominations of the 2019 Japan Neuroscience Society Young Investigator Award
2018.08.20
Position Available: Postdoctoral Fellow – Boston University to study cell heterogeneity during mammalian forebrain development
2018.08.20
Position Available: Postdoctoral Fellow – Boston University to study brain development and function in Down syndrome
2018.08.14
Postdoctoral positions in the Smith lab at the University of California Santa Barbara (UCSB)
2018.07.12
Postdoctoral Positions in the Neural and Computational Mechanisms of Face Perception
2018.05.18
Postdoctoral Positions available at Australian National University, Canberra, Australia
2018.05.18
Application Guidelines for NIG Postdoctoral Fellows 2019
2018.01.30
Brain Science Summer Program 2018
2015.10.27
Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Institute of Mental Health (Position Available)
2018.04.11
Fiscal Year 2018 Call for Research Proposals for the Strategic Basic
Research Programs (CREST, PRESTO and ACT-I)
2018.04.03
JNS-SfN Travel Award Exchange Program
2017.12.07
Call for FENS-JNS Young Researchers Exchange Support Program (YREP) to join the 11th FENS Forum of Neuroscience (FENS forum 2018)from July 7th to July 11th in Berlin, Germany
2017.09.20
The Grass Foundation 2018 Grass Fellowship Program
2017.05.09
JNS-SfN Travel Award Exchange Program
2017.05.09
FENS-JNS Young Researchers Exchange Support Program (YREP)
2017.04.13
JST Strategic Basic Research Programs (CREST, PRESTO and ACT-I)
Call for Research Proposals for the Strategic Basic Research Programs 2017
2017.01.25
FENS-JNS Young Researchers Exchange Support Program (YREP)
2016.04.01
JNS-SfN Exchange Travel Award Program
2016.01.27
FENS-JNS young researchers exchange support program
2015.10.26
Call for Applications: Toshihiko Tokizane Memorial Award for Excellent Graduate Study in Neuroscience
2015.09.18
Annoucements from the IRP – International Foundation for Research in Paraplegia
2015.08.19
FENS-JNS young researchers exchange support program
2015.03.31
JNS-SfN Exchange Travel Award Program
2015.01.27
FENS-JNS young researchers exchange support program
2014.08.19
IRP Research Prize 2015
2014.08.19
IRP Research Grants
2014.08.19
IRP Postdoctoral Fellowship
2014.04.08
JNS-SfN Exchange Travel Award Program
2018.11.22
Postdoc position available in developmental neurobiology labs in Washington, DC
2018.11.19
Postdoctoral position to study visual neuroscience at EMBL Rome
2018.11.16
Researcher Position in the Graduate School of Medicine, Osaka University
2018.11.09
POSTDOCTORAL FELLOW – US National Institute on Drug Abuse (NIDA), National Institutes of Health (NIH)
2018.10.30
Postdoctoral Position: Molecular and cellular neuroscience
2018.10.09
Tenure-track Research Assistant Professor position at
Institute for Comprehensive Medical Science (ICMS),
Fujita Health University
2018.10.04
RIKEN Center for Brain Science
Recruitment of new faculty positions (Principal Investigator position)
2018.10.03
IRCN Project Professor (Assistant, Associate, or Full level)
2018.09.28
BrainsCAN Postdoctoral Fellowship Opportunity
2018.09.26
Postdoctoral position-Genetic analysis of protein hunger at University of California, San Francisco
2018.09.06
Postdoc position at Nanyang Technological University in Singapore
2018.09.03
Postdoctoral/Research Associate positions at Department of Neuroscience,
UT Southwestern Medical Center at Dallas, Texas, USA.
2018.08.20
Position Available: Postdoctoral Fellow – Boston University to study cell heterogeneity during mammalian forebrain development
2018.08.20
Position Available: Postdoctoral Fellow – Boston University to study brain development and function in Down syndrome
2018.08.14
Postdoctoral positions in the Smith lab at the University of California Santa Barbara (UCSB)
2018.07.12
Postdoctoral Positions in the Neural and Computational Mechanisms of Face Perception
2018.05.18
Postdoctoral Positions available at Australian National University, Canberra, Australia
2018.05.18
Application Guidelines for NIG Postdoctoral Fellows 2019
2018.05.17
Okinawa Institute of Science and Technology
Researcher position for investigating cellular and molecular mechanisms of
presynaptic function and dysfunction
2018.05.01
Postdoctoral research in circuit mechanisms of dementia at Lee Kong Chain School of Medicine, Singapore
2018.11.02
Call for Applications: Toshihiko Tokizane Memorial Award for Excellent Graduate Study in Neuroscience
2018.08.29
Call for Nominations of the 2019 Japan Neuroscience Society Young Investigator Award
2017.11.02
Announcement of the call for
the 2018 Joseph Altman Award in Developmental Neuroscience
2017.09.05
Call for Applications: Toshihiko Tokizane Memorial Award for Excellent Graduate Study in Neuroscience
2017.07.10
Urgent call for CNS travel award application (deadline: July 23rd, 2017)
2017.04.20
The 7th annual Art of Neuroscience competition is open for submissions.
2017.02.17
Toshihiko Tokizane Memorial Award for Excellent Graduate Study in Neuroscience
2017.01.19
The First Call for Applications: Altman award in Developmental Neuroscience New Award Established and Administered by the Japan Neuroscience Society Closed
2016.10.17
Call for applicants: Toshihiko Tokizane Memorial Award for Excellent Graduate Study in Neuroscience Guidelines for applications in 2017
2016.08.22
【Application Closed】Call for Nominations of the 2019 Japan Neuroscience Society Young Investigator Award
2015.10.26
Call for Applications: Japan Neuroscience Society Young Investigator Award 2016
2015.01.21
Call for applications for the RIKEN BSI Summer Program 2015
Research and Intensive Lecture Course Opportunities in Japan
2014.11.14
Call for Application for the 2015 JNS Young Investigator Award
2014.02.28
Travel Grants to attend FENS in Milan
2014.01.28
Call for Applications: Japan Neuroscience Society Young Investigator Award 2014
2014.01.07
The 4th annual Art of Neuroscience competition (Submission deadline: Feb. 14, 2014)
2013.07.23
Application for IBRO APRC Travel Grant
2013.05.10
Call for registration and abstract. 31st International Australasian Winter Conference on Brain Research (AWCBR) (Queenstown, New Zealand, 8/24-28, 2013)
2013.01.29
Call for Applications: Japan Neuroscience Society Young Investigator Award 2013
2012.06.11
[Deadline on June 15] The JNS-SfN Exchange Travel Award Program (for awards to attend the SfN meeting)

>>Historical information is here

[Search]  Recent Findings Public Events Other News

2017.05.31
Itaru Imayoshi
the First Awardee of the Altman Award in Developmental Neuroscience
2016.02.17
Art of Neuroscience competition 2016
2015.07.07
The 12th International Congress of Physiological Anthropology
“Opening doors for the future of physiological anthropology”
2015.01.29
The 5th Art of Neuroscience competition
2014.11.10
2nd Taiwan International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders (2015 TIC-PDMD)
2014.10.14
「The Biology of Regenerative Medicines」
2014.06.20
Announcement of 2014 JNS-SfN Exchange Travel Awardees
2014.04.15
The ISN/IBRO/ARC Neuroscience School
2014.04.11
Invitation of IBRO School proposals
2014.03.14
17th World Congress of Psychophysiology (IOP2014)
2014.03.11
「The 5th Computational and Cognitive Neuroscience Summer School in Shanghai」
2014.02.25
IBRO/APRC Advanced School of Neuroethology
2014.01.17
Developmental Neurobiology Course 2014 (June 29 – July 14, Okinawa, Japan)
2013.12.10
RIKEN BSI SUMMER PROGRAM 2014
2013.12.06
RIKEN BSI Seminar Series Spring 2014 (1/24, 2/27, 3/28, 4/17, 5/9, 6/13)
2013.11.26
Announcement of call for proposals for symposia in the 9th IBRO Congress (July 7 – 11, 2015, Rio de Janeiro, Brazil)
2013.10.04
3rd International Conference on Hydrogen Sulfide in Biology and Medicine
2013.09.20
Registration Open: “NIPS international symposium: Frontier of Cognitive Neuroscience: Metacognition and Uncertainty”(Oct. 18-19, Okazaki, Japan)
2013.06.28
RIKEN BSI Brain Science Training Program 2013-2014 Participants are now being widely recruited
2013.05.31
RIKEN BSI Seminar Series Autumn 2013
2016.02.17
Art of Neuroscience competition 2016
2015.07.07
The 12th International Congress of Physiological Anthropology
“Opening doors for the future of physiological anthropology”
2015.01.29
The 5th Art of Neuroscience competition
2014.10.14
「The Biology of Regenerative Medicines」
2014.06.20
Announcement of 2014 JNS-SfN Exchange Travel Awardees
2014.04.15
The ISN/IBRO/ARC Neuroscience School
2014.04.11
Invitation of IBRO School proposals
2014.03.14
17th World Congress of Psychophysiology (IOP2014)
2014.03.11
「The 5th Computational and Cognitive Neuroscience Summer School in Shanghai」
2014.02.25
IBRO/APRC Advanced School of Neuroethology
2014.01.17
Developmental Neurobiology Course 2014 (June 29 – July 14, Okinawa, Japan)
2013.12.10
RIKEN BSI SUMMER PROGRAM 2014
2013.12.06
RIKEN BSI Seminar Series Spring 2014 (1/24, 2/27, 3/28, 4/17, 5/9, 6/13)
2013.11.26
Announcement of call for proposals for symposia in the 9th IBRO Congress (July 7 – 11, 2015, Rio de Janeiro, Brazil)
2013.10.04
3rd International Conference on Hydrogen Sulfide in Biology and Medicine
2013.09.20
Registration Open: “NIPS international symposium: Frontier of Cognitive Neuroscience: Metacognition and Uncertainty”(Oct. 18-19, Okazaki, Japan)
2013.06.28
RIKEN BSI Brain Science Training Program 2013-2014 Participants are now being widely recruited
2013.05.31
RIKEN BSI Seminar Series Autumn 2013
2012.03.09
Request for familiarization of the guidelines for ethics-related problems with “non-invasive research on human brain function”
2017.05.31
Itaru Imayoshi
the First Awardee of the Altman Award in Developmental Neuroscience
2014.11.10
2nd Taiwan International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders (2015 TIC-PDMD)

>>Historical information is here

[Search]  Domestic Events Overseas Events

2018.12.17
The 9th International Symposium, Brain Research Institute, Niigata University new
2018.11.16
December 17, 2018: International Research Center for Neurointelligence (IRCN) 2nd International Symposium
2018.10.15
DYNAMIC NEURONAL CIRCUITS AND MOTOR BEHAVIOR – OIST WORKSHOP, FEB. 18-20, 2019
2018.10.09
Neuro-inspired Computation Course University of Tokyo, Japan March 21-24, 2019
2018.10.04
The 2018 Kyoto Prize Workshop: Advanced Technology
Causal Approaches to Brain Functions Through Optogenetics and Beyond
2018.09.20
9th Federation of the Asian and Oceanian Physiological Societies Congress (FAOPS2019)
2018.09.10
SfN2018 SfN-sponsored Social: Global Neuroscience Social
2018.09.10
FENS Regional Meeting, FRM2019: Belgrade, Serbia, July 10-13,2019
2018.09.07
The 2nd International Symposium on Embodied-Brain Systems Science (Emboss 2018)
2018.09.03
The 9th Federation of Asian and Oceanian Physiological Societies Congress: FAOPS2019
2018.08.30
Upcoming CSHA meeting on ‘Novel Insights into Glia Function & Dysfunction’ – Dec. 3-7, 2018
2018.08.24
The 49th Natl Inst Physiol Sci (NIPS) International Symposium
“Ion channels: looking back, seeing ahead”
2018.08.06
Cold Spring Harbor Asia Meeting Announcement:
Advances in Optical Imaging of Living Cells & Organisms: Focus on the Brain
2018.07.10
World Premier International Research Center (WPI)
The University of Tokyo International Research Center for Neurointelligence (IRCN)
Satellite Symposium for The 41st Annual Meeting of the Japan Neuroscience Society
“Frontiers of Neurointelligence ”
2018.06.25
Cold Spring Harbor Asia Meeting 「Latest Advances in Development and Function of Neuronal Circuits」(Abstract deadline: July 13, 2018) new
2018.06.18
Joint symposium of 10th Optogenetics Research Conference and Second International Symposium on Brain Information Dynamics 2018
2018.05.24
International symposium: Toward Understanding “INDIVIDUALITY“
2018.05.23
SfN-sponsored Social: GLOBAL NEUROSCIENCE SOCIAL
2018.03.28
Cold Spring Harbor Asia Summer School Building and Mining Brain Cell Atlases and Connectomes
2018.03.03
“Announcement of The Brain Prize 2018 at the Annual Meeting of the Danish Society for Neuroscience”
2018.12.17
The 9th International Symposium, Brain Research Institute, Niigata University new
2018.11.16
December 17, 2018: International Research Center for Neurointelligence (IRCN) 2nd International Symposium
2018.10.15
DYNAMIC NEURONAL CIRCUITS AND MOTOR BEHAVIOR – OIST WORKSHOP, FEB. 18-20, 2019
2018.10.09
Neuro-inspired Computation Course University of Tokyo, Japan March 21-24, 2019
2018.10.04
The 2018 Kyoto Prize Workshop: Advanced Technology
Causal Approaches to Brain Functions Through Optogenetics and Beyond
2018.09.20
9th Federation of the Asian and Oceanian Physiological Societies Congress (FAOPS2019)
2018.09.07
The 2nd International Symposium on Embodied-Brain Systems Science (Emboss 2018)
2018.09.03
The 9th Federation of Asian and Oceanian Physiological Societies Congress: FAOPS2019
2018.08.24
The 49th Natl Inst Physiol Sci (NIPS) International Symposium
“Ion channels: looking back, seeing ahead”
2018.07.10
World Premier International Research Center (WPI)
The University of Tokyo International Research Center for Neurointelligence (IRCN)
Satellite Symposium for The 41st Annual Meeting of the Japan Neuroscience Society
“Frontiers of Neurointelligence ”
2018.06.25
Cold Spring Harbor Asia Meeting 「Latest Advances in Development and Function of Neuronal Circuits」(Abstract deadline: July 13, 2018) new
2018.06.18
Joint symposium of 10th Optogenetics Research Conference and Second International Symposium on Brain Information Dynamics 2018
2018.05.24
International symposium: Toward Understanding “INDIVIDUALITY“
2018.03.01
Call for the applications for OIST Developmental Neurobiology Course (DNC)
2018.01.19
The Third International Symposium “Rice & Global Health : Rice & RiceBran Science”
2018.01.18
The first international symposium for frontend brain science of the University of Yamanashi
2017.12.21
The 8th International Symposium, Brain Research Institute, Niigata University
2017.11.14
International Society for Developmental Neuroscience (ISDN2018)
2017.10.12
Saitama University Brain and Body System Science Institute International Symposium “Frontiers in whole-brain/whole-organ imaging of cellular activities”
2017.07.14
[rtFIN2017] The deadline for abstract submission extended !
2018.09.10
SfN2018 SfN-sponsored Social: Global Neuroscience Social
2018.09.10
FENS Regional Meeting, FRM2019: Belgrade, Serbia, July 10-13,2019
2018.08.30
Upcoming CSHA meeting on ‘Novel Insights into Glia Function & Dysfunction’ – Dec. 3-7, 2018
2018.08.06
Cold Spring Harbor Asia Meeting Announcement:
Advances in Optical Imaging of Living Cells & Organisms: Focus on the Brain
2018.05.23
SfN-sponsored Social: GLOBAL NEUROSCIENCE SOCIAL
2018.03.28
Cold Spring Harbor Asia Summer School Building and Mining Brain Cell Atlases and Connectomes
2018.03.03
“Announcement of The Brain Prize 2018 at the Annual Meeting of the Danish Society for Neuroscience”
2018.02.13
IBRO World Congress Call for Symposia Open Deadline : 30 April 2018
2017.10.20
Invitation to attend the 2017 Australasian Neuroscience Society Annual Scientific Meeting
2017.10.18
The application for the Spring Brain Conference 2018 on Computational Neuroscience of Prediction opens on Monday/23 Oct.
2017.08.24
「International Conference on Learning and Memory 2018」
2017.03.31
International Symposium on Biology of Decision Making (SBDM) 2017
2017.03.29
Call for Symposium – 35th Annual Meeting of Indian Academy of Neurosciences during October 29-31, 2017 at NBRC, India
2017.03.08
International Congress of the World Association for Stress Related and Anxiety Disorders (WASAD 2017)
2017.03.06
AD/PD 2017 – CME Accreditation Announced
2017.02.09
Netherlands Institute for Neuroscience (NIN) Summer School 2017
2016.11.24
The 10th Congress of the European Pain Federation, EFIC® (EFIC 2017)
2016.11.21
SRCA International Symposium “Cerebellum: from Development to Disease”
2016.11.04
BSCS-US announces two study abroad programs in Budapest for 2017.
2016.10.12
Cold spring harbor Asia

>>Historical information is here

[Search]  Others From JNS office

2018.11.06
2019 Student Member Re-Registration and Junior Member Registration
2018.06.14
Announcement of 2018 the Japan Neuroscience Society Young Investigator Awardees
2018.06.01
Announcement of 2018 FENS-JNS Young Researchers Exchange Support Program (YREP) Awardees
2018.06.01
Announcement of 2018 JNS-SfN Exchange Travel Awardees
2018.03.07
Altman Award in Developmental Neuroscience
2018.03.07
Announcement of the Awardee of the 2018 Joseph Altman Award in Developmental Neuroscience
2018.03.01
Announcement of the 20th Recipient of the Tokizane Prize
2017.12.21
Special Rates Offer for FENS Forum 2018 registration
2017.11.01
2018 Student Member Re-Registration and Junior Member Registration
2017.10.24
「Notification of Revisions to Bylaws」
2017.08.09
Announcement of 2017 JNS-CNS Travel Award Program Awardees
2017.08.09
Announcement of 2017 FENS-JNS Young Researchers Exchange Support Program (YREP) Awardees
2017.07.10
Announcement of 2017 JNS-SfN Exchange Travel Awardees
2017.05.11
Announcement of the First Awardee of the Altman Award in Developmental Neuroscience
2017.04.27
Announcement of the Awardees of the Japan Neuroscience Society Young Investigator Award-Fiscal Year 2017
2017.01.16
「Message from the new President」
2016.10.11
New Panel Directors Elected
2016.10.07
2019 Student Member Re-Registration and Junior Member Registration
2016.08.22
Election of Panel Directors
2016.08.18
Announcement of 2016 JNS-SfN Exchange Travel Awardees
2016.04.28
Global proposal of brain science promotion at the Ise-Shima G7 Summit
2016.04.27
Special Series: “N=1s”
2015.11.12
Revision of the Guidelines for Animal Experimentation
2018.11.06
2019 Student Member Re-Registration and Junior Member Registration
2018.06.14
Announcement of 2018 the Japan Neuroscience Society Young Investigator Awardees
2018.06.01
Announcement of 2018 FENS-JNS Young Researchers Exchange Support Program (YREP) Awardees
2018.06.01
Announcement of 2018 JNS-SfN Exchange Travel Awardees
2018.03.07
Altman Award in Developmental Neuroscience
2018.03.07
Announcement of the Awardee of the 2018 Joseph Altman Award in Developmental Neuroscience
2018.03.01
Announcement of the 20th Recipient of the Tokizane Prize
2017.12.21
Special Rates Offer for FENS Forum 2018 registration
2017.11.01
2018 Student Member Re-Registration and Junior Member Registration
2017.10.24
「Notification of Revisions to Bylaws」
2017.08.09
Announcement of 2017 JNS-CNS Travel Award Program Awardees
2017.08.09
Announcement of 2017 FENS-JNS Young Researchers Exchange Support Program (YREP) Awardees
2017.07.10
Announcement of 2017 JNS-SfN Exchange Travel Awardees
2017.05.11
Announcement of the First Awardee of the Altman Award in Developmental Neuroscience
2017.04.27
Announcement of the Awardees of the Japan Neuroscience Society Young Investigator Award-Fiscal Year 2017
2017.01.16
「Message from the new President」
2016.10.11
New Panel Directors Elected
2016.10.07
2019 Student Member Re-Registration and Junior Member Registration
2016.08.22
Election of Panel Directors
2016.08.18
Announcement of 2016 JNS-SfN Exchange Travel Awardees

>>Historical information is here